O nás

Každý úspěšný projekt stojí na pevných základních pilířích, které zajištují jeho finanční a společenskou prospěšnost. Mezi hlavní pilíře našeho projektu patří vize, hodnoty a cíle, kterých se držíme při každém našem počínání či rozhodování.

Vize

Naší vizí je vytvoření podnikatelského prostředí, které je eticky čisté a zároveň plné příležitosti pro uskutečnění výhodných obchodů. Vytváříme síť zdravých obchodních vztahů, která je základem pro růst jakékoliv prosperující firmy. Směřujeme k budoucnosti, ve které všichni hráči na obchodním poli hrají fair play a dodržují nejvyšší mravní principy.

Hodnoty

Cíle

Naším hlavním cílem je uskutečnění konkrétního množství obchodních transakcí ročně, které jsou výhodné pro všechny zúčastněné strany a jsou společensky prospěšné. Každý kvalitní obchod totiž prospívá celkovému zrychlení a posílení ekonomiky.

Sněžana Cevanová

Nino eStyle s.r.o.

Hlaváčkova 1334/19
150 00 Praha 5 – Košíře
IČO: 079 97 817

Denis Cevan

ORA ET LABORA s.r.o.

Hlaváčkova 1334/19
150 00 Praha 5 – Košíře
IČO: 107 90 292